Vårdsystem

SNAC NORDANSTIG

 


Vårdsystemdel

Syftet med datainsamlingen i vårdsystemdelen är att kontinerligt följa de vård- och omsorgsinsatser, som den äldre befolkningen erhåller, såväl akuta som långvariga, samt att därvid också registrera olika faktorer, som har betydelse för tilldelningen av insatserna. Insamlade data skall kunna användas som underlag för planering, resursfördelning och utvärdering av vården och omsorgen av de äldre. Härutöver skall insamlade data också kunna användas i forsknings- och utvecklingsarbete kring frågor om vård och omsorg. En viktig aspekt är att kopplingen mellan befolknings- och vårdsystemdelen ger en möjlighet till jämförelse mellan de som erhåller och de som inte erhåller offentlig finansierad vård och omsorg.

Datainsamling

I Vårdsystemdelen registreras de som har någon form av insats från kommunen. Den kan vara kort- eller långvarig och syftar till att samla in uppgifter om kommunal vård och omsorg med målet att underlätta planering av densamma. Data som samlas in rör bl.a. fysisk funktionsförmåga, omvårdnads- och sjukvårdskonsumtion och hur bostaden är beskaffad.

Snacnordanstig.se © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use

2007.10.20

Anders Wimo, forskningsledare för SNAC Nordanstig har skrivit en rapport för socialstyrelsen om kostnad för demenssjukdomar och antalet dementa i Sverige. Läs mer här

Anders Wimo, forskningsledare för SNAC Nordanstig har utsetts till professor i geriatrisk allmänmedicin med inriktning på hälsoekonomi. Läs mer här

Idag smyger de nya undersökningarna igång!!! Ulrika börjar med den nya kohorten och undersköterskans undersökning av de nya probanderna. Lycka till!

2007.05.23

2007.01.08

Snacnordanstig.se © 2014 • Privacy Policy • Terms of Use