Nyheter

Nyheter

2015.10.25

Professor Anders Wimo är medarrangör och talare vid  den internationella hälsoekonomiska konferensen IPECAD som hålls i Boston i november.


Mer information finns här.

2015.10.20

Flera nya artiklar baseade på data från SNAC Nordanstig är accepterade för publikation  i vetenskapliga tidskrifter. Den översta artikeln finns även att läsa ett sammandrag av via länken (på engelska).


1. Cohort effects in the prevalence and survival of people with dementia in a rural area in Northern Sweden


2. Formal and informal care of community-living older people: A population-based study from the Swedish National study on Aging and Care


3. Incidence of ADL Disability in Older Persons, Physical Activities as a Protective Factor and the Need for Informal and Formal Care - Results from the SNAC-N Project.


4. World Alzheimer report 2015 The Global Impact of Dementia: An analysis of prevalence, incidence, cost and trends. Anders Wimo är medförfattare till en internationell rapport om förekomst och kostnader för demenssjukdomar.

Demens och demensvård inför 2020-talet - konferens med http://www.aldrecentrum.se/Global/F%C3%B6rel%C3%A4sningar%20och%20seminarier/2015/SNAC150520.pdf

2014.06.11

2015.02.20

Socialstyrelsen har i dagarna släppt en ny rapport om demenssjukdomarnas samhällskostnader. Huvudförfattare till rapporten är SNAC Nordanstigs forskningsledare Anders Wimo och medförfattare är bland andra Anders Sköldunger som är doktorand i SNAC-projektet.

Anders Sköldunger försvarade sin avhandling Dementia and use of drugs - economic modelling and poulation based studies. Det är den andra avhandlingen som bygger på data från SNAC Nordanstig. Stort grattis önskar SNAC! Läs den här


2014.06.10

Ny rapport från SNAC om äldres hälsa under åren 2001-2010

Rapporten redovisar resultat från alla ställen där SNAC är representerat och syftar till att ge en bild av hur bland annat livsstil, omgivning och tidigare sjukdomar påverkar häls och välbefinnande på äldre dagar.

2014.05.05

Britt- Marie Sjölund försvarade sin avhandling Physical functioning in old age: Temporal trends and geographical variation in Sweden. Det är den första avhandlingen som bygger på data från SNAC Nordanstig. Stort grattis önskar SNAC!

Läs avhandlingen här

Nedan ses hela SNAC-gänget samlat under lättsamma former efter Britt-Maries försvar av avhandlingen.

2011.11.27

Professor Anders Wimo intervjuad i den ansedda tidningen Nature. Följ länken nedan för hela intervjun.

http://www.nature.com/nature/journal/v475/n7355_supp/full/475S2a.html

2011.11.10

Under ett månadsmöte hos SPF deltog Britt-Marie Sjölund och Anders Wimo för att berätta om SNAC studien, vilket var väldigt uppskattat.

http://www.veteranen.se/landet-runt/?c=spf-haelsingland

2010.10.30

Anders Wimo, familjeläkare och SNAC ansvarig i Nordanstig och 

professor vid Alzheimer´s Disease Research Center på Karolinska 

institutet är en av huvudförfattarna till Alzheimer´s Disease 

Internationals (ADI) World Alzheimer´s Report 2010, där de globala 

kostnaderna för demenssjukdom beräknas vara 604 miljarder US dollar 

2010 för ca 35 miljoner dementa. Rapporten kan hämtas på följande 

länk: 

2008.07.15

Anders Sköldunger, från Bergsjö och nybliven doktorand vid Aging Research Center, Karolinska Institutet, och hans handledare Anders Wimo, familjeläkare i Harmånger och professor vid Alzheimers´s disease research center vid Karolinska Institutet, har beviljats ett stort forskningsanslag på ca 700 000 kr av Stiftelsen Apoteket AB:s fond för forskning och studier i hälsoekonomi och samhällsfarmaci. Forskningsanslaget skall användas för att analysera läkemedelsförbrukningen inom ramen för det s k SNAC projektet, som förutom i Nordanstig också bedrivs i Stockholm, Blekinge och Skåne. Resultaten kommer att ingå i Anders Sköldungers doktorsavhandling som beräknas vara färdig 2012. På den internationella Alzheimerkonferensen i Chicago om några veckor kommer Anders Sköldunger och Anders Wimo att presentera de första resultaten i avhandlingsarbetet.

2008.06.23

SNAC Nordanstig har begåvats med en ny doktorand. Anders Sköldunger har idag skrivits in vid Karolinska Institutet, Institutionen får neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid sektionen Aging Research Center (ARC).

2008.05.12

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson ska besöka SNAC-Nordanstig 28/5 när hon under en dag besöker Gävleborg. Vi hälsar henne varmt välkommen!

2007.10.20

Anders Wimo, forskningsledare för SNAC Nordanstig har skrivit en rapport för socialstyrelsen om kostnad för demenssjukdomar och antalet dementa i Sverige. Läs mer här

2007.05.23

Anders Wimo, forskningsledare för SNAC Nordanstig har utsetts till professor i geriatrisk allmänmedicin med inriktning på hälsoekonomi. Läs mer här

2007.01.08

Idag smyger de nya undersökningarna igång!!! Ulrika börjar med den nya kohorten och undersköterskans undersökning av de nya probanderna. Lycka till!

Snacnordanstig.se © 2014 • Privacy Policy • Terms of Use