In English

If you would like the information in English

 

 

 

Läkarens undersökning

Läkarundersökningen omfattar två delar. Dels en fullständig hälsoundersökning som utförs av Anders Wimo, docent och familjeläkare. Dels av en intervjudel som innehåller frågor som rör mediciner (nuvarande och tidigare) samt vilka sjukdomar du eventuellt haft eller har och om du sökt hjälp i någon form för åkommorna. Vidare görs en kroppsundersökning med bl a neurologisk undersökning som innebär att nervsystemet undersöks.