Hem

SNAC NORDANSTIG


SNAC- Nordanstig ingår som en av femton databaser inom äldreforskning i Sverige i NEAR (TheNational E-infrastructure for Aging Research). Syftet med infrastrukturen är att integrera databaserna för att ytterligare kunna utnyttja de stora mängder data som samlats in av de ingående projekten. Det slutliga målet är att NEAR ska kunna bidra med strategier för interventioner för att få bättre hälsa och vård för 'äldre människor.

Ny rapport om informella insatser för personer i ordinärt boende ute nu!

Läs rapporten här

SNAC-Nordanstig är ett av fyra delprojekt inom ramen för samlingsprojektet SNAC (Swedish National Study on Ageing and Care). Detta projekt har av regeringen beviljats medel för uppbyggnad av longitudinella databaser. Syftet är att beskriva äldres hälsotillstånd och behov av vård och omsorg samt hur detta skall kunna tillgodoses.

SNAC består av två delar:

Vårdsystemdel

Som omfattar alla personer som fyllt 65 år och beviljats äldreomsorg och/eller har varaktig hemsjukvård/rehabilitering i Nordanstig kommuns regi.

Syftet är att ge ökad kunskap om hur vården av äldre är anpassat till behoven.

Avser att följa ett urval av de äldre i befolkningen över tiden och genom undersökningar, intervjuer och enkäter med jämna mellanrum kartlägga förändringar över tiden. Man tittar på både personliga faktorer som ohälsa, funktionsförmåga, psykiskt tillstånd, upplevd livskvalitet o s v. som sociala förhållanden och kontakter med vård och omsorgssystemet.

SNAC-CENTER

Befolkningsdel

SNAC finns på fyra platser i landet. På så sätt samlas uppgifter in både från glesbygd och städer. Nedan finns länkar till dem.

Snacnordanstig.se © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use

2007.10.20

Anders Wimo, forskningsledare för SNAC Nordanstig har skrivit en rapport för socialstyrelsen om kostnad för demenssjukdomar och antalet dementa i Sverige. Läs mer här

Anders Wimo, forskningsledare för SNAC Nordanstig har utsetts till professor i geriatrisk allmänmedicin med inriktning på hälsoekonomi. Läs mer här

Idag smyger de nya undersökningarna igång!!! Ulrika börjar med den nya kohorten och undersköterskans undersökning av de nya probanderna. Lycka till!

2007.05.23

2007.01.08

Snacnordanstig.se © 2014 • Privacy Policy • Terms of Use